Menu

Nya tekniker vid sårvård kan halvera sjukvårdskostnaderna


Ett undersökningsprojekt som startades i Nässjö för drygt ett år sedan har nu bevisligen lyckats reducera sårvårdskostnader med nästan 50 %. Projektet startades som en generell undersökning utan aning om att resultaten skulle komma att bli så pass fördelaktiga som de har blivit. Nu kan patienter med svårläkta sår få nytt hopp.

Bristande enlighet vid behandling
Projektet startades som en generell undersökning i hopp om att kunna förbättra sårvården och framför allt resultaten för de som lider av svårläkta sår. De medicinskt ansvariga sjuksköterskorna inom Nässjö kommun pekade på en bristande kompetens och konsekvens bland sjuksköterskor. Många visade sig använda olika förbandstekniker samt material och arbetet skiftade mycket. Många av mottagningarna i Nässjö använde sig av standardmaterial och generell sårvårdskunskap vid behandling av patienter. Men trots detta är många sår och åkommor mycket svårläkta förklarar medicinskt ansvarig.

Vändpunkt
När Nässjö sjukvårdkommun valde att påbörja undersökningen inleddes ett samarbete med en ny leverantör som försedde samtliga mottagningar med nya produkter och modernare material. I kombination med detta erbjöds även en uppdaterad utbildning som omfattade de senaste nyheterna och teknikerna inom just sårvård och hantering av sår. Detta kom att bli av stor fördel för sjukvårdspersonalen och inom kort var den nya regimen igång.

Resultat tyder på halverad kostnad
Efter kort tid kunde man se stora resultat hos patienter. Med hjälp av nya tekniker och nytt material påskyndades samtliga läkprocesser så pass mycket att även kostnaderna kom att reduceras. Resultatet talar om en dryg halvering av kostnaderna tack vare den nya sårvården. Tidsåtgången för sjuksköterskor sparades in drastiskt och såren började läka allt fortare. Med hjälp av nya sorters förband, till exempel ocklusionsförband, kunde den döda vävnaden luckras upp, försvinna och därmed påskynda läkningen. Dessa nya förband och tekniker anses som ett stort framsteg inom medicinsk prosa och något som bör spridas inom den nationella sjukvården inom kort.