Menu

Nya terapeutiska metoder mot missbruk

Ljung & Sjöberg är såvitt jag vet det enda företaget i Sverige som jobbar mot olika typer av missbruksproblematik som är grundat av personer med egen erfarenhet på området. Det ger dem en unik inblick både i hur missbruk fungerar och hur man kan råda bot på problemen. Som de flesta som levt med någon som missbrukar, eller som missbrukat själva, vet är det någonting som påverkar inte bara den som missbrukar, utan hela omgivningen. Hos ljungsjöberg jobbar man med missbruk som bland annat:

  • Drog- och alkoholmissbruk
  • Spelmissbruk
  • Stress
  • Medberoende

En egenutvecklad metod för aktiv hjälp mot missbruk

För att hjälpa människor att få kontroll över eventuellt missbruk har Ljung & Sjöberg utvecklat en egen terapeutisk modell. Modellen som tagits fram genom praktiska erfarenheter som man samlat på sig under mer än tio år utgår från att medarbetarna på en arbetsplats är dess viktigaste resurs. De kallar sin modell för ”Behavior Change Management” vilket är en praktisk och strukturerad modell med målsättningen att hjälpa både företag och individer.

En empatisk och realistisk modell

Modellens första steg går ut på att hitta problemets grund, oavsett om det handlar om stress eller missbruk. Det är viktigt att påpeka att deras verksamhet visserligen är inriktad mot företag och att det därför till viss del handlar om att hjälpa företag till bättre lönsamhet genom att jobba både reaktivt och förebyggande mot den här typen av problem. Det betyder dock inte att individperspektivet saknas. Det är enbart genom att man med empati och insikt lyckas hjälpa individen som helheten blir bättre. I detta ingår att sätta realistiska mål som alla inblandade kan uppnå. I särskilda fall kan det också handla om att förändra vissa arbetsrutiner – exempelvis om det är så att missbruket eller stressproblematiken kan antas ha grunden i missförhållanden på arbetsplatsen.

Om du jobbar på ett företag med misstänkt missbruksproblematik kan Ljung & Sjöberg definitivt vara ett bra alternativ för er.