Menu

Ny medicin för diabetes

Diabetes är en folksjukdom som miljoner människor världen över drabbats av. Många kan till och med ha diabetes utan att veta om det, en sjukdom som kan orsakas av livsstil samt ärftlighet. För de flesta räcker det med bra kost och motion för att sköta sin diabetes medan andra måste ha läkemedel för att hantera sin sjukdom. Diabetessjuka kan drabbas av allvarliga följdsjukdomar på bland annat njurar och nerver samt även hjärt- och kärlsjukdomar.

En ny och mycket lovande upptäckt som återställer insulincellernas funktion. Detta är hoppfulla nyheter för personer som drabbats av typ 2-diabetes. Forskarna fann att när de blockerade ett protein i betacellerna (vilka producerar insulin) kunde dessa återfå sin normala funktion. Vidare kliniska experiment visade att det dessutom är möjligt att förhindra att sjukdomen utvecklas. I framtiden bör denna proteinhämmande verksamma substans kunna ingå i läkemedel för behandling av typ 2-diabetes.

Docent Albert Salehi samt professor Claes Wollheim, vilka genomförde studien, har som målsättning att kunna ge substansen i ett tidigt stadium till personer med typ 2-diabetes. Detta så att betacellerna ska kunna ha kvar sin funktion att producera insulin. De vill även kunna behandla prediabetiker för att helt förhindra ett utbrott av diabetes typ 2.

Diabetiker behöver ta väl hand om sina tänder och regelbundet gå till tandläkaren för kontroll. Anledningen är att personer med denna sjukdom har högre risk att drabbas av tandlossning samt tandköttsinflammation. Diabetes är sammanlänkat med ett förhöjt blodsocker som påverkar kroppen samt blodkärlen i munnen negativt. Förhöjda värden kan orsaka inflammationer, infektioner samt andra problem i munhålan, God tandvård är viktig och inte bara för personer som lider av diabetes utan för alla människor. Men många älskar att konsumera kaffe, te, rödvin eller annat som med tiden oundvikligen kommer att ge gula tänder. Att bleka sina tänder har blivit mycket omtyckt på senare år. I och med att man nu kan bleka tänderna hemma har kostnaden för denna behandling sjunkit rejält. Det är lätt och smidigt med tandblekning hemma förutsatt att produkten som används är bra. De bästa produkterna hittar du enkelt i bäst i test – tandblekning hemma som är bra att läsa innan köp. Syftet med denna guide är att informera om bästa tandblekningen till bästa pris. Personer med diabetes kan givetvis bleka sina tänder och är inte förhindrade att göra det hemma. Däremot kan det vara rekommenderat att först konsultera sin läkare gällande tandblekning.

EMA, den europeiska läkemedelsmyndigheten, har givit rekommendationer för godkännande av läkemedlet dapagliflozin (Forxiga) som tilläggsbehandling till insulin. Tablettbehandlingen är aktuell för vissa patienter som lider av typ 1-diabetes. Det är första gången som klartecken givits för att insulinbehandling kan kombineras med tablettbehandling.

Dapagliflozin har tidigare varit godkänd vid behandling av typ 2-diabetes. Medicinen sänker patientens blodsocker via ökad utsöndring av glukos i urinen. Studien som låg till grund för godkännandet visade att både vikten samt långtidsblodsockret förbättrades hos typ 1-diabetiker. Behandlingen gäller endast personer som lider av typ 1-diabetes, som behöver höga doser av insulin samt har ett kroppsmasseindex eller BMI (Body Mass Index) på över 27.