Menu

Ubrelvy skriver migränhistoria?

Förra året släpptes den orala CGRP-hämmaren Ubrelvy för behandling av akuta migränanfall. Är Ubrelvy den undermedicin som vi väntat på?

Det finns många olika behandlingar för migrän, allt ifrån fysioterapi till akupunktur samt CGRP-hämmare – och år 2020 kom CGRP-hämmaren Ubrelvy (Ubrogepant). Denna nya medicin är också en möjlighet för de som är överkänsliga mot triptaner som är en annan vanlig migränbehandling. Obrelvy blockerar hjärnans signalsubstans CGRP (calcitonein gene-related peptide) och har ingen negativ inverkan på kärl.

Akutmedicin

Det finns två olika typer av behandlingar för migrän, det är akutbehandling och förebyggande behandling. Ubrelvy är en akutmedicin. Ubrelvy har visat sig kunna avlägsna smärta på cirka 2 timmar vid tester i en studie publicerad av New England Journal of Medicine, något som kan kännas underbart för dig som har regelbundna migränattacker.

Bland sjukdomar globalt hamnar migrän på tredje plats bland de mest invalidiserande sjukdomarna för åldersgrupperna 25 – 40 år. Anledningen till detta är att migrän anses ha stor negativ påverkan på människans livskvalitet. Anfallen som utlöses är svåra att bedöma varifrån de kommer men oftast är det hjärnans reaktion på stress som utlöser anfallet för att skydda hjärnan mot mer stress.

Ubrelvy och Atogepant

Ubrelvy har bara varit tillgängligt ett drygt år på marknaden, men AbbVie har presenterat data i år, 3-6 juni 2021, på American Headache Society (AHS) Annual Scientific Meeting.

AbbVie, som är specialiserade i neuroscience, har utfört ett brett spektra av tester för Ubrelvy. Man presenterade hela sin “migrän-portfölj” där Ubrelvy tillsammans med Botox var en av lösningarna. De vanligaste sidoeffekterna som framkommit ur testerna av Ubrelvy är yrsel (4%) och sömnighet (3%). Ubrelvy anses tillhöra en ny era an moderna framtidsmediciner för behandling av akut migrän som kommer att göra skillnad.

AbbVie har också tagit fram en medicin i förebyggande syfte, Atogepant, som amerikanska FDA har accepterat för övervägande. Om denna medicin godkänns blir det den första i världen i sitt slag som kan intas oralt.

Källförteckning:

https://news.abbvie.com/news/press-releases/abbvie-to-present-data-from-its-leading-migraine-portfolio-at-2021-american-headache-society-ahs-annual-scientific-meeting.htm

Ubrogepant Works Quickly to Relieve Acute Migraine Pain

https://www.webmd.com/migraines-headaches/news/20191223/fda-approves-new-type-of-drug-to-treat-migraines

https://lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap-1/artiklar-1/klinisk-oversikt/2020/01/ny-behandling-vid-migran-kraver-battre-vardstruktur/

Ny migränmedicin blockerar attacken

Migrän – symtom, orsak och behandling

https://www.levamedmigran.se/att-leva-med-migran/behandling/