Menu

Konstgjord hörselförmåga

Cochleaimplantat eller CI är ett hörselimplantat som kan låta döva eller gravt hörselskadade att återfå möjligheten att höra. Det kan närmast jämföras med en hörselprotes och hörselupplevelsen skapas med hjälp av en ljudprocessor som försöker efterlikna ett friskt öras funktion. Resultatet kan variera mycket, men blir allt bättre över tid för de allra flesta.

Historik

Tekniken utvecklades under en lång tid med start på 60-talet och de första operationerna gjordes på några platser runtom i världen. I Sverige dröjde det till 1984 innan en vuxen person fick sitt implantat och sex år senare opererades det första barnet. Tekniken har successivt förfinats och i dag får många en god hörselförmåga även om det aldrig blir som en normal hörsel.

För vuxendöva som får cochleaimplantat kan ljuden vara rätt obegripliga direkt i början men hjärnan är plastisk och med träning väcks gamla hörselminnen av hur det ska låta och med tiden blir ljuden mer normala för de flesta.

För döva barn är tidig operation viktig eftersom hjärnans hörselcentrum behöver stimulans för att inte tillbakabildas. Barn som växer upp med cochleaimplantathörsel kan få normalt tal men har ofta, precis som andra hörselskadade lite problem i besvärliga ljudmiljöer som skolan varför extra hjälpmedel eller teckenspråk är ett bra komplement.

Implantatet

För att bli opererad krävs alltid en särskild utredning både av aktuell hörselsituation och medicinska förutsättningar. Väldigt viktigt är också den egna motivationen eftersom det behövs träning och tålamod för att få den nya hörseln att fungera så bra som möjligt. Hörselvården remitterar till ett CI-team någonstans i landet.

Implantatet opereras in bakom örat under en numera ganska rutinmässig operation. En tunn elektrod förs in i hörselsnäckan och stimulerar på så sätt hörselnerven elektroniskt.

Talprocessorn

Utanpå örat bärs en talprocessor med mikrofon och dataprocessor samt batteridel. Det är här ljudet processas och sedan sänds in till implantatet via en radiosändare som fästs med magnet ovanpå implantatet. När operationssåret läkt och svullnaden lagt sig får patienten börja att träna på sin nya hörsel, precis som med vilken protes som helst. Ett nytt sätt att höra.