Menu

Nya utbildningar inom medicin

Ett av de program på högskolan som har väldigt många sökande varje år är läkarprogrammet. Det är inte bara svenska studenter som söker sig in på programmet utan också utländska. När man bor inom EU är det nämligen fritt att studera i EU-länderna och många vet att den svenska läkarutbildningen är modern och ofta förnyar sitt innehåll efter alla de nya tekniker som dyker upp runt om i världen. Men vad förändras egentligen inom läkarvetenskapen och utbildningarna?

Läkarutbildning

Att komma in på läkarutbildningen är inte helt enkelt. På grund av att det är så många sökande och så få platser krävs det höga betyg från gymnasiet och att ha gjort högskoleprovet med bra resultat är i stort sett ett krav. Om man har gått på till exempel en folkhögskola och söker i en annan kvot kan det vara svårt eller rent av omöjligt att komma in på utbildningen.

Nya utbildningar inom vården

När det gäller läkarutbildningen i Sverige är många grundstenar desamma. En hel del operationstekniker, mediciner och annat är fortfarande samma som för flera år sedan men det har också kommit till en hel del nytt. Många läkare som läst sin utbildning för flera år sedan får därför gå på kompletterande utbildningar, inte sällan utomlands, för att de ska hänga med i de saker som ändras. I takt med att olika saker prövas mer och mer kan man inse att personer drabbas av färre komplikationer eller har en högre överlevnadsprocent om man gör på nya sätt.

Vem lämpar sig att arbeta inom vårdyrket?

Om man ska passa för att arbeta inom vården får man inte vara rädd för att ta egna beslut. Inte sällan har man en persons liv i sina händer och då måste man våga handla. Man får inte heller vara rädd för att pröva nya tekniker om det visar sig att gamla beprövade saker inte fungerar. Om man är nyutexaminerad kan man känna sig dum som föreslår något nytt som andra läkare kanske inte känner till eller är så säkra på men det bör man inte göra. Det värsta som kan hända är att man blir ifrågasatt, eller att man får göra en del av ingreppet på egen hand.

Vad ingår i utbildningarna?

I en läkarutbildning ingår både praktiska och teoretiska moment. Bara för att man har gått sin utbildning är man dock inte fullärd. Det finns alltid mer att lära sig. Varje år dyker det också upp nya mediciner och annat som man behöver ha koll på. Det gäller med andra ord att hålla sig uppdaterad även efter det att man har fått sin läkarlegitimation. Många gånger ordnas utbildningsresor och annat som gör att läkare från ett landsting kan åka för att studera nya tekniker, se nya mediciner, instrument och annat på andra platser i världen.