Menu

Psykiska sjukdomar, medicinering och terapi

Något som ofta glöms bort när man talar om medicin och behandling är de sjukdomar som inte syns på kroppen och som inte får några symptom som kan mätas med blodprover eller röntgen, nämligen de psykiska sjukdomarna. En psykisk sjukdom som närmast kan kallas en folksjukdom idag är till exempel stress, som ofta är kopplad till andra mentala hälsoproblem som ångest och nedstämdhet. I längden kan stress också resultera i andra psykiska sjukdomar, som utmattningssyndrom, anpassningsstörning och posttraumatiskt stressyndrom (vilket ger men för livet). Det är därför viktigt att ta tag i stress så fort man upplever att man är mentalt överansträngd och känner att livspusslet inte går ihop. En bra behandlingsform är terapi, då en terapeut både kan hjälpa till genom att vara ett lyssnande öra som man kan ventilera alla sina frustrationer till, och genom att ge handfasta råd på hur man kan hantera stress i sin vardag för att den inte ska bli skadlig i längden. Om du vill ha hjälp med att hitta en terapeut eller coach som passar just dig ska du gå in på Competencer.com, där du också kan få hjälp med andra problem som bearbetning av sorg, fobier och missbruk.

En annan mental sjukdom som i vissa fall faktiskt kan botas med medicinering är depression. Hur effektiv medicineringen är beror på vad som utlöste depressionen.