Menu

Omlagd kost som alternativ behandling mot ADHD


Alla har vi våra stunder då vi är okoncentrerade och har svårt att sitta still. Dock så förekommer detta beteende oftare för vissa människor och när det har uppnått en viss grad klassificeras det som ett funktionshinder, nämligen ADHD.

Vad är ADHD?
ADHD eller Attention Deficit Hyperactivity Disorder som bokstäverna står för, är en medfödd beteendestörning som innebär att hjärnan har en lägre aktivitet av signalsubstanserna; noradrenalin och dopamin. Hjärnan kompenserar automatiskt den låga aktiviteten av dessa med att utsöndra adrenalin, vilket resulterar i att man får svårt att sitta still och blir rastlös, något som 5% av Sveriges barn (motsvarande 100 000 barn) lider av.


Den nuvarande marknaden och dess baksida

Ritalin och Concerta är två av de vanligaste receptbelagda preparat som används mot ADHD, båda innehållande metylfenidat, vilket är ett narkotikaklassat preparat. Majoriteten av de preparat på marknaden som innehåller metylfenidat fungerar effektivt för att motverka koncentrationssvårigheter såsom ADHD. Men i samband med effektiviteten medföljer även biverkningar som tär på kroppen.

Från dygnslånga migränanfall, huvudvärk, yrsel och magsmärtor till sömnlöshet, depression och palpitationer förekommer, något som i sin tur kräver ännu mer vård och eventuell medicinering. På internet kan man läsa hundratals rapporter om människor som lider av sin medicinering. I beskrivningen av Concerta på FASS hemsida räknas också ett stort antal möjliga biverkningar upp. Och en av de mest kritiska aspekterna inom medicinering av koncentrationssvårigheter såsom ADHD är att det främst förekommer bland barn. När en ung kropp befinner sig under utvecklingsprocess blir den desto mer mottaglig för utomstående faktorer – positiva som negativa. Därför påverkar dessa starka preparat barn och ungdomar ännu mer än vuxna.

Alternativa behandlingsmetoder
Med alltfler rapporter kring biverkningar hos barn och ungdomar har ett antal forskningsarbeten kring alternativa behandlingsmetoder påbörjats, och dessutom givit resultat. I artikeln Kostbyte kan lindra ADHD i Svenska Dagbladet, den 7 december 2012 redovisas en holländsk undersökningsstudie ledd av professor Jan Buitelaar. Denna tyder på att barn med ADHD och likande beteendestörningar blir allmänt lugnare och får lättare att koncentrera sig när kosten läggs om. Mer grönsaker och omega-3, ett minskat intag av socker och regelbunden motion bidrar som naturliga hjälpmedel till de brister som uppstått i hjärnfunktionerna. ”Av dessa 41 barn som fullföljde undersökningen i form av kostomläggning kunde man påvisa förbättringar hos 32, vilket utgör 64 procent ”, Jan Buitelaar. I samma artikel uttalar sig också Mattias Edgren som är gruppledare för ett resurscentrum för människor med ADHD. Även där har man märkt att ändrade matvanor påverkar förmågan att koncentrera sig.