Menu

Senaste forskningen om artros

Trots att artros är den vanligaste ledsjukdomen i Sverige finns det fortfarande relativt få vetenskapliga studier om sjukdomen fram tills nu. Flera hundra tusen svenskar är drabbade och lider av smärta och stelhet i leder. Enligt Läkartidningen har ungefär var fjärde svensk över 45 år någon form av artros. I takt med att befolkningen blir allt äldre och mer överviktig ökar även belastningen på sjukvården. Detta är en bidragande faktor till att det numera bedrivs mer forskning om sjukdomen samt att nya behandlingsformer tillkommit.

Hur kan artros behandlas?

En ny studie från Lunds universitet visar att den traditionella sjukvården kan spara många miljoner om fler artrospatienter får digital behandling via en app. Behandlingen är densamma som vid klinik, men den ger mer flexibilitet till patienten eftersom hen inte behöver ta sig till kliniken. Rådgivning, övningar och återkoppling sker med en fysioterapeut direkt i appen. En fysioterapeut följer kontinuerligt patienten, vilket är viktigt vid kroniska sjukdomar som artros. Denna digitala behandlingsmetod är inte bara billigare för samhället utan även bättre för patienterna eftersom det är en mer effektiv behandlingsform. På https://www.artros.org kan du läsa mer om sjukdomen och den digitala behandlingsformen. Där kan du även ladda ned appen för artrosbehandlingen. Den aktuella studien publicerades i slutet av augusti 2020 och är en uppföljning av en tidigare studie som publicerades under våren 2020. I den ursprungliga studien deltog 500 patienter under sex månaders tid. Resultatet blev bättre än vad forskarna vågat hoppas på och många upplevde halverad smärta efter den digitala behandlingen. Forskningsresultaten publicerades i den prestigefulla vetenskapliga tidskriften PLOS ONE eftersom det var en av de första studierna där patienter med artros studerats under en lång tid.

Bästa behandlingen mot artros

Tack vare forskningsframsteg och den den moderna tekniken är det nu lättare att förebygga och lindra besvären. Smärtan och stelheten kommer oftast smygande med åldern och kan kännas i olika leder i kroppen. Det är bland annat vanligt med artros i fötter, knän, axlar, armbågar, höfter och fingrar. Fysisk aktivitet är den bästa behandlingen mot smärtan så länge det är en träningsform som inte belastar den drabbade leden för mycket. Med råd från en fysioterapeut kan patienten få tips om passande övningar och träningsformer som lindrar smärtan. I början kan det vara kämpigt, men snart kommer upplever patienten stor förbättring.