Menu

Hundra år sedan Spanska sjukan

Under våren 1918 började en epidemi att spridas som skulle visa sig vara katastrofal för jordens befolkning. En tredjedel av världens befolkning smittades av spanska sjukan och över 50 miljoner människor dog. Allt började i ett litet samhälle i USA och sedan spred sig smittan vidare till Europa via amerikanska trupper. Alla var mottagliga för smittan och alla kunde smittas. När det var som värst dog 185000 människor per dag. Namnet spanska sjukan kom från att alla stridande parter i första världskriget drabbades men det var endast i Spanien som man bekräftade sjukdomen eftersom de stod neutrala i kriget. Spanska sjukan var den värsta farsot som man någonsin skådat, efter digerdöden. Det enda positiva som spanska sjukan förde med sig var att man förstod vikten av att ha en allmän sjukvård eftersom fattiga förde med sig smittan till de rika. I flera länder införde man därför efter denna epidemi allmän sjukvård.

Viktiga samarbeten länder emellan

Trots forskning och framsteg inom hälsotillstånd är epidemier ett fortsatt hot. Det behövs större förberedelser mot nya epidemier eftersom vi fortsatt har svårt för att skydda oss mot dessa. Resandet och handeln som ideligen korsar gränserna över världsdelarna gör att smittor kan flytta sig mycket snabbt. 75 % av alla nya sjukdomar visar sig dessutom vara smittor mellan människor och djur. Eftersom det är nya sjukdomar som dyker upp har man även svårt för att hinna med att forska om dem innan de utgör ett hot. När Ebola bröt ut i Västafrika 2014 visade det vikten av att utveckla insatser i ett mycket tidigt skede. Man är bättre utrustad inför kända sjukdomar som malaria men när det dyker upp nya är det viktigt att snabbt kunna samarbeta med de lokala samhällen där smittan hur uppdagats. Därför är det mycket viktigt att under lugna perioder utan smittor att skapa samarbeten och förståelse länder emellan. Att värna om djurens bästa och deras skötsel är en viktig del eftersom man ju funnit ut att de flesta av de nya sjukdomarna sprids från djuren.

Information, förståelse och förberedelse

I Sverige är vi ganska skyddade mot till exempel mässlingen som faktiskt är en dödlig sjukdom. Här finns till och med valet att hoppa över vaccinationsprogrammet som en del gör. Att kunna göra det beror på att de flesta andra är vaccinerade och smittan sprids därför inte så lätt men om alla hoppar över vaccinationen kommer vi att ha en epidemi. Vaccinationer är en åtgärd för att förhindra epidemier. Som ni kunde läsa ovan är även djurens skötsel en viktig del för att förhindra smittspridningar. Det vi måste göra är att ta ansvar och göra vad vi kan för att förhindra smittspridningar. Här gäller det att informera, att förstå och att vara förberedda. För grupper som vill diskutera eller föreläsa inom ämnet kan konferenslokaler hyras hos till exempel helio. Här kan även du som jobbar på egen hand inom vilket ämne som helst hyra ett skrivbord med tillgång till både wifi, kaffe och frukt.