Menu

#metoo hämmar kvinnors karriär inom medicinska världen

När Hollywoodproducenten Harvey Weinstein blev anklagad för sexuella övergrepp startades hela #metoo-kampanjen ur detta. Kvinnor världen över uppmanades att hashtagga “mee too” för att visa hur utbrett sexuella trakasserier är. Det delades och delas fortfarande vilt på sociala medier och här i Sverige har flera kända personer råkat i blåsväder sedan de blivit anklagade för sexuella trakasserier.

Att lyfta fram det här skulle stärka kvinnors position, ge dem stöd i vetskapen om att de inte är ensamma om sina upplevelser och erfarenheter samt att få dem att våga stå upp för sina rättigheter i kampen mot sexismen. Vad som nog inte var meningen var denna hetsjakt på män som sedan följde. Alla män är potentiella kvinnoskändare och på gräsrotsnivå började kvinnor skrika #metoo om så bara en man råkade snubbla in i henne på krogen. I Sverige har #metoo-kampanjen skakat om på både gott och ont. Vi får dock aldrig glömma att syftet är att ge utsatta kvinnor stöd och att belysa problemet med sexism och ojämställdhet.

Sex forskare från University of Toronto har uttalat sig om detta och tidningen New England Journal of Medicine publicerade deras kommentar. Den finns att läsa i sin helhet här och forskarna skriver att vissa män i högre akademiska positioner säger sig vara rädda för att vara mentorer åt kvinnor. Enligt en amerikansk enkät framkom det att många män hade slutat ha möten med kvinnliga kollegor, inte ville sitta i möte med underordnade eller okända kvinnor och att de var rädda för att bli oskyldigt anklagade för sexuella trakasserier och på så sätt förlora sina jobb.

Forskarna tror att männens rädsla för att bli oskyldigt anklagade egentligen kommer från en oro över att förlora övertaget på arbetsplatsen, men oavsett var oron än kommer ifrån drabbar det kvinnorna direkt negativt. Deras arbetsuppgifter blir svårare att uträtta, de får svårare att skaffa praktikplatser, mentorer och förebilder och då skapar de inte lika många kontakter och får därmed ett sämre utgångsläge inom branschen.

Inom sjukvården har kvinnliga läkare, sköterskor och annan personal uppmanats att skriva på uppropet de med, precis som andra yrkesgrupper har gjort. Inom Läkarförbundet finns Sveriges Kvinnliga Läkares Förening som är en av de största intresseföreningarna och de arbetar bland annat för jämställdhet.

För de personer inom vården som känner oro över att bli sexuellt trakasserade eller bli oskyldigt anklagade för dito kan en lösning vara att öppna egen läkarpraktik. Flera olika finansbolag, däribland Capcito vill dessutom göra det lite enklare för startups att låna pengar för att komma igång med sin verksamhet, så att öppna eget behöver inte vara en omöjlighet. Att ha egen praktik medför att man själv kan välja sina medarbetare på ett helt annat sätt än om man vore anställd och därigenom i större mån slippa arbeta med personer man känner sig obekväm med.