Menu

Vattkoppsvaccin till alla barn kan bli verklighet i framtiden

Vattkoppor är en sjukdom som drabbar i princip alla barn i Sverige före 12 års ålder. Det är inte en allvarlig sjukdom på så sätt att majoriteten av de som drabbas bara upplever obehaget av klådan, och inte får några bestående men. Vissa barn, mellan 1 och 3 barn på 1 000, blir dock så sjuka i vattkoppor att de måste tas in på sjukhus (om sjukdomen utvecklas till vattkoppslunginflammation eller vattkoppshjärnhinneinflammation), och ett barn om året dör i sjukdomen – oftast på grund av att de redan hade sänkt immunförsvar från en annan svår sjukdom.

Det finns redan ett vaccin mot vattkoppor, som utvecklades under 1970-talet. I flera länder, till exempel Japan och USA, används detta vaccin i stor utsträckning, varför andelen barn som drabbas är betydligt lägre än i Sverige. I Sverige finns vaccinet, men föräldrar får bekosta vaccineringen mot vattkoppor själva.

Detta kan dock komma att förändras i framtiden, eftersom Folkhälsomyndigheten år 2017 startar en utredning för att avgöra om vaccinet ska rekommenderas till det allmänna programmet för vaccinationer. Det skulle i så fall innebära att alla barn i Sverige vaccineras mot vattkoppor, precis som de vaccineras mot bland annat polio, mässlingen, påssjuka och röda hund. Utredningen kommer att vara en kombinerad undersökning om vattkoppor och bältros (som drabbar de som inte haft vattkoppor som barn), och pågå under 2018. För att beskedet ska bli att vaccinet kommer att ingå i det allmänna vaccinationsprogrammet måste utredningen finna att fördelarna för samhället uppväger kostnaderna, till exempel i form av insparade pengar på sjukvård för barn och för vabbande föräldrar.

Än så länge är vaccinet dock inte bekostat via det allmänna vaccinationsprogrammet, och som förälder får man därför räkna med att ens barn kommer att behöva utstå sjukdomen.